Vagonų parkas

Dabartiniais laikais operatyvūs multimodaliniai pervežimai tampa beveik neįmanomi neturint nuosavo vagonų parko. Geležinkelių administracijos nebepajėgios tenkinti eksportuotojų ir ekspeditorių poreikių savalaikiu vagonų aprūpinimu, o tarifinės politikos įkainiai kasmet vis palankesni privačiam vagonų parkui. Taip pat standartinės bendro parko vagonų charakteristikos nėra ekonomiškai palankios tam tikrų rūšių kroviniams vežti.

Multimodaliniams pervežimams vykdyti ir pasiūlyti pakrovai Jūsų terminale galime šio tipo dengtus vagonus:

į viršų