Vagonų parkas

Dabartiniais laikais operatyvūs multimodaliniai pervežimai tampa beveik neįmanomi neturint nuosavo vagonų parko. Geležinkelių administracijos nebepajėgios tenkinti eksportuotojų ir ekspeditorių poreikių savalaikiu vagonų aprūpinimu, o tarifinės politikos įkainiai kasmet vis palankesni privačiam vagonų parkui. Taip pat standartinės bendro parko vagonų charakteristikos nėra ekonomiškai palankios tam tikrų rūšių kroviniams vežti.

daugiau

Terminalo paslaugos

Terminale atliekame šias paslaugas: Krovinių perkrovimas iš vienos transporto rūšies į kitą; Prekių  sandėliavimas, rūšiavimas, paketavimas ir žymėjimas etiketėmis; Atstovavimas muitinėje, geležinkelio stotyse ir kitose institucijose; Krovinio ir jį lydinčių dokumentų forminimas; Siurvejerio paslaugos; Papildomas krovinių draudimas.

Vykdant multimodalinius pervežimus, vienas iš svarbiausių etapų yra krovinių perkrovimas iš vienos transporto priemonės į kitą ir tinkamas dokumentų paruošimas.

daugiau

Multimodaliniai pervežimai

Didėjantis europinių prekių poreikis bei didėjanti prekybinė konkurencija NVS šalyse lėmė ekonomiškesnių bei spartesnių kombinuotų transportavimo schemų, arba multimodalinių pervežimų atsiradimo poreikį. Vyravęs tiesioginis prekių vežimas dideliais kiekiais autotransportu iš Europos i NVS šalis, nors ir greičiausias laiko atžvilgiu tampa vis nekonkurencingesnis dėl kasmet augančių transportavimo išlaidų. Taigi tiesioginis gabenimas naudojant vieną transportavimo rūšį kartais tiesiog neįmanomas.

daugiau